Spis treści

Java 21 - jak wypróbować wersję early_access

Chcę wypróbować Javę 21!

To proste!

Możesz bardzo łatwo wypróbować nowości w javie 21, o których pisałam w poprzednim wpisie. Nie musisz nic instalować. Wystarczy:

 • ściągnąć i rozpakować archiwum;
 • wskazać na niego w zmiennej JAVA_HOME;
 • dodać podkatalog /bin do swojej zmiennej PATH.

Małymi kroczkami

Oto jak to zrobić po kolei (w systemie Ubuntu Linux):

Otwórz https://jdk.java.net/21/

Znajdziesz tu listę paczek do ściągnięcia: archiwum z jdk oraz plik z checksumą (sha256)

/posts/2023-07-02_instalacja_javy21/archiwa.png

ściągnij archiwum

Ściągnij .zip albo .tar.gz odpowiedni dla Twojego sytsemu operacyjnego/architektury (oraz dodatkowo plik z rozszerzeniem .sha256). W wierszu poleceń użyj wget z opcjami:

 • -c (kontynuuj ściąganie dla częściowego pliku)
 • -t0 (…próbuj ponownie, aż do skutku)
1
2
wget -ct0 https://download.java.net/java/early_access/jdk21/29/GPL/openjdk-21-ea+29_linux-x64_bin.tar.gz
wget -ct0 https://download.java.net/java/early_access/jdk21/29/GPL/openjdk-21-ea+29_linux-x64_bin.tar.gz.sha256

/posts/2023-07-02_instalacja_javy21/wget.png

zweryfikuj checksumy

1
2
sha256sum openjdk-21-ea+29_linux-x64_bin.tar.gz | sha256sum --check
openjdk-21-ea+29_linux-x64_bin.tar.gz: DOBRZE

rozpakuj archiwum

Rozpakuj pobrane w poprzednim kroku archiwum (.zip albo .tar.gz) do jakiegoś lokalnego katalogu (na przyklad do ~/prog)

Ja ściągnęłam .tar.gz, więc rozpakowuję tak:

1
tar zxvf openjdk-21-ea+29_linux-x64_bin.tar.gz

skonfiguruj środowisko

 • skonfiguruj zmienną środowiskową JAVA_HOME tak, aby wskazywała na katalog JDK
 • dodaj katalog /bin z Twojej instalacji JDK do zmiennej PATH

Oto fragment mojego pliku konfiguracyjnego dla powłoki (używam zsh):

/posts/2023-07-02_instalacja_javy21/cat_zshrc.png

1
2
export JAVA_HOME=$HOME/prog/jdk-21
export PATH=$CARGO_HOME:$DENO_HOME:$GRADLE_HOME:$SPRING_HOME:/snap/bin:$JAVA_HOME/bin:$PATH

Jak zweryfikować

Na koniec zweryfikuj, czy wszystko działa jak należy.

Sprawdź wersję:

1
2
3
4
~ java --version
openjdk 21-ea 2023-09-19
OpenJDK Runtime Environment (build 21-ea+29-2411)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21-ea+29-2411, mixed mode, sharing)

Spróbuj skompilować prosty program:

1
2
3
echo 'void main() {System.out.println("Hello, World");}' > Main.java && \
javac --enable-preview -source 21 Main.java && \
java --enable-preview Main

Podsumowanie

Instalacja Javy - dla celów eksploracyjnych - jest dość prosta. Jeśli nie przeszkadza Ci to, że po zastosowaniu powyższych instrukcji domyślnie uruchamianą javą będzie Java 21 - nie wahaj się i wypróbuj. We wrześniu będzie się można spodziewać javy 21 dostępnej w menadżerach pakietów. Kiedy już się oficjalnie pojawi:

 • wróć do tej instrukcji
 • zrób undo (usuń ściągnięte i rozpakowane archiwum)
 • zainstaluj javę jak należy
 • aktualizując zmienne środowiskowe :)

Happy coding!