Spis treści

Algorytmy

Spis treści

Znajomość algorytmów z pewnością przydaje się w konkursach programistycznych (i wszelkich imprezach bądź na portalach promujących competitive programming) (lista). Jest też, obok wzorców projektowych, częścią “abecadła” programisty i - mimo, że dziś bywa mocno kontestowane przez kulturę jako “niekonieczne” oraz “niepraktyczne” - stanowi mocny fundament dalszego kształcenia - już w trakcie kariery zawodowej.

Oto kilka algorytmów, którym chcę się przyjrzeć bliżej: