Spis treści

Jak uniknąć switcha w Springu

W Javie często spotykamy sytuację, w której potrzebujemy obsłużyć różne typy obiektów.

Sytuacja

Wyobraźmy sobie sytuację, w której chcemy obsłużyć różne typy tokenów:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
public enum TokenType {
  FOO, BAR
}

public interface TokenStrategy {
  TokenType getTokenType();
  void handleToken();
}

public class FooTokenStrategy implements TokenStrategy {
  @Override
  public TokenType getTokenType() {
    return TokenType.FOO;
  }

  @Override
  public void handleToken() {
    // ...
  }
}

public class BarTokenStrategy implements TokenStrategy {
  @Override
  public TokenType getTokenType() {
    return TokenType.BAR;
  }

  @Override
  public void handleToken() {
    // ...
  }
}

@Configuration
class TokenStrategyConfig {
  @Bean
  FooTokenStrategy fooTokenStrategy() {
    return new FooTokenStrategy();
  }

  @Bean
  BarTokenStrategy barTokenStrategy() {
    return new BarTokenStrategy();
  }
}

Proste rozwiązanie: instrukcja switch

Najprostszym rozwianiem jest zastosowanie instrukcji switch, która pozwala zróżnicować zachowanie na podstawie wartości enuma TokenType:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
class TokenHandler {
  private final FooTokenStrategy fooTokenStrategy;
  private final BarTokenStrategy barTokenStrategy;

  public TokenHandler(FooTokenStrategy fooTokenStrategy, BarTokenStrategy barTokenStrategy) {
    this.fooTokenStrategy = fooTokenStrategy;
    this.barTokenStrategy = barTokenStrategy;
  }

  void handleToken(TokenType tokenType) {
    switch (tokenType) {
      case FOO -> fooTokenStrategy.handleToken();
      case BAR -> barTokenStrategy.handleToken();
    }
  }
}

@Configuration
@Profile("switch")
class TokenConfig {
  @Bean
  TokenHandler tokenHandler(FooTokenStrategy fooTokenStrategy, BarTokenStrategy barTokenStrategy) {
    return new TokenHandler(fooTokenStrategy, barTokenStrategy);
  }
}

Problem ze switch-em

To podejście nie jest najlepsze. Łamiemy Open-closed principle, ponieważ dla każdego nowego typu tokenu konieczne jest zmodyfikowanie metody TokenHandler#handleToken.

Pierwsze rozwiązanie

Aby tego uniknąć możemy użyć polimorfizmu:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
class TokenHandler {
  private final Map<TokenType, TokenStrategy> strategies;

  public TokenHandler(Map<TokenType, TokenStrategy> strategies) {
    this.strategies = strategies;
  }

  void handleToken(TokenType tokenType) {
    strategies.get(tokenType).handleToken();
  }
}

@Configuration
@Profile("map")
class TokenConfig {
  @Bean
  TokenHandler tokenHandler(FooTokenStrategy fooTokenStrategy, BarTokenStrategy barTokenStrategy) {
    Map<TokenType, TokenStrategy> strategies = new HashMap<>();
    strategies.put(TokenType.FOO, fooTokenStrategy);
    strategies.put(TokenType.BAR, barTokenStrategy);
    return new TokenHandler(strategies);
  }
}

Dzięki zmianom do obsługi nowego tokena wystarczy wprowadzić nowy typ rozszerzający TokenStrategy, natomiast nie jest już konieczna modyfikacja istniejącego kodu zawierającego instrukcje switch.

Ulepszenie

Jest to w pełni akceptowalne rozwiązanie, jednak dalej trzeba ręcznie wstawiać nową strategię w metodzie tworzącej beana TokenConfig#tokenHandler. Co ciekawe da się to zrobić automatycznie z użyciem Springa:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
class TokenHandler {
  private final Map<TokenType, TokenStrategy> strategies;

  public TokenHandler(Map<TokenType, TokenStrategy> strategies) {
    this.strategies = strategies;
  }

  void handleToken(TokenType tokenType) {
    strategies.get(tokenType).handleToken();
  }
}

@Configuration
@Profile("autowired")
class TokenConfig {
  @Autowired
  List<TokenStrategy> strategies;

  @Bean
  TokenHandler tokenHandler() {
    Map<TokenType, TokenStrategy> strategyMap = new HashMap<>();
    for (TokenStrategy strategy : strategies) {
      strategyMap.put(strategy.getTokenType(), strategy);
    }
    return new TokenHandler(strategyMap);
  }
}

Kod

Kod dostępny jest na Bitbucket: https://bitbucket.org/tusinski/how-to-avoid-switch-statement-in-spring