Spis treści

Generowanie prostych dokumentów pdf w Javie

Rozpocznę dzisiejszy wpis od przypomnienia jednego z moich pierwszych mini-projektów w JavaScript/TypeScript: stories.

Jego zadaniem było wygenerowanie statycznej strony HTML zawierającej małe “książeczki z obrazkami”. Każda z książeczek powstaje na podstwie metadanych zawatych w w pliku TOML , którego przykład znajdziesz w podlinkowanym niżej wpisie.

Info
O projekcie możesz przeczytać we wpisie Premiera serii bajek dla dzieci, a same bajeczki są dostępne tutaj. /bajeczki.jpg

Nowy format

Pomyślałam sobie - przy okazji niedawnej zabawy bibilioteką itext - że mogłabym generować bajki nie tylko w formacie HTML, lecz również jako pliki .pdf. Dotychczas przygotowywałam pdf-y ręcznie, a teraz mogę zaoszczędzić czas

Usiadłam więc i zaczęłam kodować.

Dwa etapy

Pisanie kodu podzieliłam na dwa etapy:

 1. Parsowanie pliku TOML i budowanie modelu
 2. Renderowanie pliku .pdf na podstawie modelu

Parsowanie i budowa modelu

Model

Szumnie brzmiący model do dwie klasy:

 • BookPage reprezentująca stronę; każda strona posiada numer, ścieżkę do obrazka i tekst

 • Book reprezentuje książeczkę: będzie posiadać metadane oraz listę stron

  Obydwie klasy przywołam tu w całości:

1
2
public record BookPage(int number, String imagePath, String text) {
}
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
public record Book(String title, String author, String titleImagePath, String footer, List<BookPage> pages) {
  public Book {
    pages = Optional.ofNullable(pages)
        .orElse(List.of())
        .stream().sorted(Comparator.comparing(BookPage::number))
        .toList();
  }

  public Book withEmptyPages() {
    return new Book(title, author, titleImagePath, footer, null);
  }
}

Biblioteka parsująca TOML

Do parsowania formatu TOML w javie użyłam biblioteki toml4j:

1
2
3
4
5
<dependency>
  <groupId>com.moandjiezana.toml</groupId>
  <artifactId>toml4j</artifactId>
  <version>0.7.2</version>
</dependency>

Główna metoda parsująca

Używam jej w klasie MyTomlParser: jeśli wszystko pójdzie dobrze, metoda Optional<Book> parse(FileReader fileReader) zwróci niepusty Optional zawierający Book:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
public Optional<Book> parse(FileReader fileReader) {
    final var toml = new Toml();
    var res = toml.read(fileReader);
    return Optional.of(
        new Book(res.getString(TITLE), 
             res.getString(AUTHOR),
             res.getString(TITLE_IMAGE_PATH), 
             res.getString(FOOTER), 
             parsePages(res)));
  }

przy czym w konstruktorze rekordu Book wywołana jest metoda parsująca strony.

Parsowanie pojedynczych stron

Mój plik TOML ma taką strukturę, że każda strona książeczki zawiera złożoną strukturę z danymi strony. W API biblioteki toml4j nie znalazłam czystego sposobu budowania złożonych struktur danych, więc użyłam tego, co widać poniżej: iteruję po liście obiektów-map, z których to map dopiero żmudnie buduję obiekt BookPage (rzutując numer strony na Long, ścieżkę na String i obcinając białe znaki z początku i końca tekstu):

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
private List<BookPage> parsePages(Toml toml) {
    var li = new ArrayList<BookPage>();
    var pagesObjs = Optional.ofNullable(toml.getList(PAGES)).orElse(List.of());
    for (Object pagesObj : pagesObjs) {
      if (pagesObj instanceof Map m) {
        li.add(new BookPage(
            ((Long) m.get(NUMBER)).intValue(),
            (String) m.get(IMAGE_PATH),
            ((String) m.get(TEXT)).trim()));
      }
    }
    return li;
  }

Generowanie pdf

Do generowania .pdf używam klasy o oczywistej nazwie Generator, której główna metoda generate zawiera kod generujący:

 • stronę tytułową (createTitlePage)
 • a w pętli kolejne strony książeczki (generateNextPage)

Książeczki mają pionową orientację i format PAGE_SIZE=PageSize.A5:

Metoda główna

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
    var writer = new PdfWriter(filename);
    var pdf = new PdfDocument(writer);
    Document doc = new Document(pdf, PAGE_SIZE);
    
    createTitlePage(doc, book);

    for (BookPage page : book.pages()) {
      generateNextPage(doc, page);
    }
    
    pdf.close();

API niskopoziomowe

Choć PdfDocument posiada bogate API, jest ono jednak dość niskopoziomowe i dotyczy np.

 • dodawania metadanych
 • dołączania załączników
 • podpisywania dokumentów
 • generowania zdarzeń dodania/usunięcia strony
 • dostępu do readera i writera
 • tworzenia spisu treści

Nic z powyższych nie będzie mi potrzebne, dlatego używam klasy opakowującej (będącej jednocześnie fasadą, za którą schowana jest cała złożoność biblioteki itext): Document.

API wysokopoziomowe

Obiekt Document pozwala:

 • dodać znacznik końca strony (tj. wstawić nową stronę)
 • dodać obraz bądź element blokowy
 • ustawić wielkość marginesów
 • dodać własny renderer

/posts/generate_pdf/adding_to_doc.png

Elementy blokowe (czyli implementujące interfejs IBlockElement) to

 • akapit (Paragraph)
 • tabela (Table)
 • linia (LineSeparator)
 • div (Div)
 • lista (List)
 • komórka (Cell)

/posts/generate_pdf/iblockelement.png

Strona tytułowa

Mój pdf jest bardzo prosty i potrzebuję jedynie dodawania obrazków i akapitów z tekstem.

Na przykład, kod generujący stronę tytułową wykorzystuje klasy z biblioteki itext:

 • Paragraph który jest kontenerem zawierającym inne elementy
 • Text pozwalający ustawić rozmiar tekstu, jego kolor oraz czcionkę
 • Image reprezentujacy zasób graficzny oraz ImageDataFactory pozwalający na utworzenie zasobu obrazu z podanej ścieżki
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
    doc.add(new Paragraph(
        new Text(book.author())
            .setFontSize(AUTHOR_FONT_SIZE)
            .setFont(myBoldFont)));


    doc.add(new Paragraph(book.title())
        .setFontSize(TITLE_FONT_SIZE).setFont(myBoldFont)
        .setFontColor(new DeviceRgb(30, 50, 200))
        .setMarginBottom(TITLE_MARGIN_BOTTOM));


    try {
      doc.add(getImage(doc, book.titleImagePath()));
    } catch (Exception e) {
      logger.error(e.getMessage());
      e.printStackTrace();
    }

    addFooter(doc, Optional.empty());

gdzie getImage tworzy obiekt typu Image o szerokości równej efektywnej szerokości strony:

1
2
3
4
5
private Image getImage(Document doc, String imagePath) throws MalformedURLException {
    final var filename = pathResolver.apply(imagePath).normalize().toString();
    final var width = doc.getPageEffectiveArea(PAGE_SIZE).getWidth();
    return new Image(ImageDataFactory.create(filename)).setWidth(width);
  }

natomiast addFooter tworzy stopkę z nazwą serii i opcjonalnym nuerem strony; w tej metodzie używam klas z itext:

 • Table oraz
 • Cell

które są odpowiedzialne za magię równego renderowania elementów, dla których można ustawić wyrównanie, kolor tła itd. Tabela jest kolekcją wierszy i kolumn zawierających komórki; te z kolei są rysowane domyślnie z czarną krawędzią, której nie chcę, więc dość nieeleganko się jej pozbywam:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
private void addFooter(Document doc, Optional<String> text) {
    Table table = new Table(text.isPresent() ? 2 : 1);
    table.setWidth(UnitValue.createPercentValue(100));
    table.addCell(new Div().add(
          new Paragraph(new Text(BOOK_SERIES_NAME)))
          .setTextAlignment(TextAlignment.CENTER)
          .setBackgroundColor(BLUE));
    text.ifPresent(t -> {
      table.addCell(new Div().add(
          new Paragraph(new Text(t)))
          .setTextAlignment(TextAlignment.CENTER)
          .setBackgroundColor(YELLOW));
    });
    table.setBackgroundColor(BLUE);
    removeBorders(table);
    table.setMarginTop(FOOTER_MARGIN_TOP);

    doc.add(table);
  }

Rezultat

/posts/generate_pdf/doc_in_evince.png

Alternatywa

Myślę, że warto by było użyć do generowania .pdf biblioteki pdfjs - dzięki temu czytelinicy “książeczek” mieliby możliwość pobrania .pdf-a bezpośrednio z głównej strony.

Kilka słów o itext7

Biblioteka itext jest dość mocno skomercjalizowana: jej strona internetowa promuje zamknięte i płatne narzędzia oraz rozszerzenia (np. ditto - “data-driven, template-based pdf generator”).

Na licencji AGPL wystawione są poszczególne biblioteki niskopoziomowe:

 • kernel-x.y.z.jar: low-level functionality
 • io-x.y.z.jar: low-level functionality
 • layout-x.y.z.jar: high-level functionality
 • forms-x.y.z.jar: AcroForms
 • pdfa-x.y.z.jar: PDF/A-specific functionality
 • pdftest-x.y.z.jar: test helper classes
 • barcode-x.y.z.jar: use this if you want to create bar codes
 • hyph-x.y.z.jar: use this if you want text to be hyphenated
 • font-asian-x.y.z.jar: use this is you need CJK functionality (Chinese / Japanese / Korean)
 • sign-x.y.z.jar: use this if you need support for digital signatures
 • styled-xml-parser-x.y.z.jar: use this if you need support for SVG or html2pdf
 • svg-x.y.z.jar: SVG support
 • commons-x.y.z.jar: commons module

Dokmentacja do itext to przede wszystkim:

Podsumowanie

Generowanie prostych dokumentów jest proste. Przykłady na stronie internetowej wystarczą, abby zacząć. Nic złożonego nie generowałam, nie mam więc wystarczającego doświadczenia, aby ocenić, jak bardzo biblioteka itext pomaga/przeszkadza w złożonych scenariuszach (skomplikowany układ, formularze, hasła etc.)

Przy pomocy dobrego IDE, po podpięciu źródeł (a w tym niezłej dokumentacji w kodzie) można dość szybko zorientować się w odpowiedzialności poszczególnych klas i modułów (kod itext7 wydaje mi się solidnie napisany, abstrakcje są ładnie wyodrębnione w postaci interfesów i opisane w JavaDoc).

W świecie Javy jest to chyba najbardziej popularna (i przyjazna programiście) biblioteka do generowania plików .pdf. Możliwe, że w przyszłości jeszcze nie raz po nią sięgnę.

GitHub

Projekt bajki dostępny jest na GitHubie.