Spis treści

Wykorzystanie pola siłowego

Pole siłowe to nieskończone możliwości dla twórczej ekspresji programisty/grafika. Eksperymentuję z symulacją cząstek i prostym odwzorowaniem wektorów pola w grafikę.

Wykorzystanie pola siłowego

W jaki sposób można wykorzystać pole siłowe w grafice? Standardowo istnieją dwa sposoby:

 • symulacja ruchu cząstek podróżujących po “liniach pola”, a następnie rysowanie po tych “liniach” pociągnięciami wirtualnego “pędzla”, który może - na przykład - zmieniać grubość linii w zależności od wartości prędkości cząstki
 • rysowanie wewnątrz każdego “oka” siatki jakiejś małej figury bądź kształtu zależnego od wartości wektora pola

Każdemu z tych sposobów warto przyjrzę się teraz bliżej.

Symulacja

Utworzenie cząstek

Najpierw stworzę “cząstki”, czyli zadeklaruję tablicę do przechowywania obiektów klasy Particle i zainicjuję ją pewną - konfigurowalną - liczbą cząstek. Cząstki te posiadają pewne położenie początkowe oraz prędkość początkową (równą zero), a ruch cząstek symulowany jest przez przeliczenie położenia cząstek w każdym cyklu.

Tworząc cząstki, podejmujemy przy okazji decyzję dotyczącą ilości cząstek na początku symulacji:

Różna liczba cząsteczek początkowych

Cząstki mogą się również różnić odlełościami między sobą:

Inne odległości między cząsteczkami

Generatory

Generując położenia cząstek eksperymentuję z różnymi generatorami (w przykładach w tym wpisie używam gridv):

 • centered wygeneruje wektor położenia dla cząstki na środku ekranu
 • randomv będzie generował nieskończony ciąg wektorów
 • gridv rozmieści cząstki na regularnej siatce w odległości space od siebie
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
function *centered() {
 yield createVector(width/2, height/2)
}

function *randomv() {
 while (true) {
  yield(createVector(random(width), random(height)))
 }
}

function *gridv(space) {
 for (let x = s.grid.leftx; x < s.grid.rightx; x+= space) {
  for (let y = s.grid.topy; y < s.grid.boty; y+= space) {
   let v = createVector(x, y)
   yield (v)
  }
 }
}

Zbiór cząstek reprezentuję jako obiekt klasy Particles, który w konstruktorze otrzymuje generator położeń:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
class Particles {
 constructor(n, vecGen) {
  this.ps = []
  for (let i = 0; i < n; i++) {
   let nv = vecGen.next()
   if (!nv.done) {
    this.ps.push(new Particle(nv.value))
   }
  }
 }

 accellerate(grid) {
  this.ps.map(p => p.accellerate(grid))
 }

 update() {
  this.ps.map(p => p.update())
 }

 draw() {
  push()
  this.ps.map(p => p.draw())
  pop()
 }

}

Wędrówka cząstek

Jak przebiega taka symulacja? W każdym cyklu symulacji muszę policzyć:

 • jakie jest przyspieszenie cząstki (założę, że jest równe sile działającej na cząstkę w jej obecnym położeniu)
 • jaka jest wynikająca z tego przyspieszenia prędkość (należy zwiększyć prędkość o wartość przyspieszenia)
 • oraz jakie będzie położenie cząstki na początku kolejnego cyklu (czyli dodać wartość prędkości do położenia)

Każde kolejne położenie należy jakoś (ha!) graficznie połączyć z poprzednim położeniem i w ten sposób można łatwo narysować ruch cząstek przez pole siłowe.

Różna liczba kroków symulacji

Główna pętla

Funkcja rysująca - draw w p5js - w pętli będzie wywoływać trzy operacje:

 • wyznaczanie przyspieszenia
 • aktualizację położeń cząstek oraz
 • rysowanie trasy między starym a nowym położeniem cząstek

W poniższym kodzie s reprezentuje stan programu i przechowuje zarówno dane pola siłowego s.grid jak, cząstki s.particles oraz stan kontrolek s.state:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
function draw() {
 let {particlesCount, particlesDistance, simulationSteps} = s.state
 s.particles = new Particles(particlesCount.value(), gridv(particlesDistance.value()))
 background(s.bg)
 drawGrid()
 for (let i = 0; i < simulationSteps.value(); i++) {
  s.particles.accellerate(s.grid)
  s.particles.update()
  s.particles.draw()
 }
 drawFrame()
}

Rysowanie

Sama symulacja cząstek i obliczanie ich kolejnych położeń to inżynieria. Teraz czas na sztukę. Warto się zastanowić:

 • co rysujemy w kolejnych położeniach (kolejne segmenty łamanej, punkty, koła, łuki?)
 • jakim rysujemy kolorem, jaką grubością “pędzla”
 • czy zmieniamy atrybuty (kolor/grubość) pędzla oraz sposób ysowania podczas przemierzania toru jednej cząstki
 • jak na ostateczny rezultat wpłynie początkowy wybór ilości oraz położeń początkowych cząstek

Przykłady

Oto przykłady dla różnych szerokości “pędzla” (przy lekko zrandomizowanej jasności i nasyceniu wybranej barwy) (patrz b3ba345):

Różne szerokości linii

Poniżej przykłady, w którch dla każdej cząstki rysuję wielokąt, którego wierzchołki składają się z kolejnych punktów, przez które przechodzi cząstka podczas symulacji oraz punktów przesuniętych względem nich o wartość “szerokości linii” (patrz 19633fa):

Zamknięta krzywa na podstawie kolejnych położeń

Wykorzystanie wartości pola

Warto zauważyć, że do uzyskania interesujących efektów graficznych wystarczą jedynie wartości samych wektorów pola. Na płótnie można takie wektory zareprezentować na wiele sposobów:

 • można wykorzystać współrzędne wektora do ustalenia odcienia i/lub jasności prostokąta będącego “okiem” siatki pola
 • można rysować nachylone pod kątem wskazanym przez wektor linie
 • można rysować koła/łuki o promieniach ustalonych przez wektor

Możliwości jest bardzo dużo.

Oto przykłady (patrz 1c2b1ce):

Przykłady wykorzysta1c2b1cenia wartości pola siłowego do tworzenia grafiki

Dobór parametrów

Ważny jest również staranny dobór parametrów: ziaren losowości, palet kolorów, położeń początkowych, współczynników kroku dla funkcji noise. Zwykle najwięcej czasu zajmuje określenie odpowiedniego zestawu ich wartości.

Małe zmiany na wejściu mogą spowodować zupełnie inny rezultat wyjściowy i często jedynie eksperymentowanie pozwala w ogóle zorientować się w charakterze powstającego “dzieła”, zrozumieć prawidłowości pomiędzy zmianą parametrów a poziomem estetycznej satysfakcji, jakiej doświadczamy oglądając to, co właśnie tworzymy.

Eksperymentowanie

Jak eksperymentować z prorgamem? Dobrze jest sparametryzować wszystkie wartości, które mają wpływ na ostateczny kształt dzieła i które chcemy często zmieniać po to, żeby sprawdzić, jaki będzie rezultat, na przykład:

 • wielkość płótna (wysokość i szerokość)
 • wymiary “oka siatki”
 • ziarno inicjujące generator liczb losowych oraz generator szumu (noise())
 • kolory/odcienie początkowe
 • ilość symulowanych cząstek

Określony zestaw wartości, który daje interesujący wynik (czytaj: ciekawą grafikę) warto móc jakoś zapisać. Dobrze by było, gdyby zapisany zestaw wartości mógł również posłużyć do odtworzenia grafiki w dokładnie takiej samej postaci, jak w momencie zapisywania.

Powtarzalność

Tego typu powtarzalność sprawia, że mamy swoje dzieło pod absolutną kontrolą. Przyznam, że zwykle tego nie robię, i zawsze gorzko tego żałuję: umykają mi ciekawe konstelacje barw, intrygujące kształty, wymyślne linie. Jeśli nawet uda mi się zrobić screenshota, to przecież bez wartości początkowych prawdopodobnie już nigdy nie uzyskam dokładnie tego samego efektu.

A bardzo warto zadbać o to, żeby wszelkie “ruchome” czy raczej “zmienialne” parametry wystawiamy jako kontrolki do sterowania na zewnątrz kodu. Biblioteka p5js ma zestaw prostych wraperów na obiekty DOM, dzięki którym można pokusić się o stworzenie “panelu nawigacyjnego”, dzięki któremu będzie można trochę posterować sposobem generowania grafiki.

Źródła

Kod wrzuciłam do projektu snowflake na GitLabie (wersja live).


Ten wpis jest częścią serii strengthfield.

Wszystkie wpisy w tej serii: