Spis treści

Postgres - JSON

Zaciekawiła mnie obecność typów json i jsonb w postgresie. Postanowiłam więc sprawdzić, jak się ich używa.

Dziś spróbuję:

 • zdefiniować tabelę z kolumną json lub jsonb
 • stworzyć dane tego typu (ręcznie, albo wygeneruję losowo)
 • zastosować funkcje do operowania na danych json
 • sprawdzę, czy i jak mogę utworzyć indeks w oparciu o taką kolumnę
Dokumentacja

To dwa najważniejsze źródła informacji o typach json i jsonb w postgresie:

A to RFC 7159 określający, czym jest JSON

Kontekst

Dlaczego w ogóle postgres ma typy json-owe? Czy to nie jest tak, że świat danych podzielił się między ciężkie, korporacyjne RDBMS-y ze skostniałą strukturą tabel z jednej strony i lekkie, startupowe, prawie-bez-schematu-eventually-consistent bazy no-sql?

Szczerze mówiąc, taki jest mniej więcej model mentalny systemów bazodanowych.

Przypadki użycia

Znalazłam kilka, choć mam wrażenie, że postgresowe typy jsonowe nie są jakoś szczególnie popularne w internetach.

Tak więc kolumna typu json czy jsonb może służyć, na przykład:

 • do przechowywania danych wyświetlanych w interfejsie graficznym aplikacji webowych
 • do przechowywania danych związanych ze śledzeniem różnych zdarzeń, których zawartość może być różna (dla różnych typów zdarzeń) - taką hipotetyczną sytuację przedstawiam w przykładach poniżej
 • do przechowywania danych związanych ze stanem gry pojedynczego gracza, który to stan zmienia się w czasie (i dynamicznie zmienia się schemat danych)
 • w narzędziach do integracji danych z różnych systemów charakteryzujących się odrębnymi schematami
 • do synchronizacji danych między różnymi systemami

Źródła: When to use.., SO - what are the proper…, Using JSONB

Od kiedy?

Typ json jest już w postgresie prawie od dziesięciu lat; jsonb już od siedmiu, a jsonpath i obsługa standardu SQL/JSON (główne funkcje operujące na i tworzące obiekty json) od wersji 12 czyli od 2019 roku.

rok wersja zakres
2012 9.2 obsługa typu JSON
2014 9.4 obsługa typu JSONB
2019 12 obsługa standardu SQL/JSON i JSONPATH

Standard SQL:2016:

A może mongo?

O wyborze między mongodb a postgresem przeczytałam w artykule “Postgres vs mongo for storing json data”

 • jeśli przechowywane dane są statyczne, częściej się je zapisuje niż odczytuje, nie ma (zbyt wielu) konieczności modyfikacji danych - użyj postgresa
 • jeśli dane będą używane tak, że modyfikacja rekordów będzie częsta - użyj mongo, bo ma do tego odpowiednie narzędzia

Przy dokonywaniu wyboru należy oczywiście rozważyć możliwość skalowania, dostępności specjalitów itd.

Hm, artykuł był pisany w 2016 r., może wtedy nie było jeszcze tylu funkcji do tworzenia danych json, ich przetwarzania, wyszukiwania jsonpath czy filtrowania)

Typy: json, jsonb i jsonpath

Poniższa tabelka przedstawia w kilku słowach, czym są te trzy typy

json jsonb jsonpath
dokładna kopia napisu wejściowego przechowywany w formacie binarnym służy do wyszukiwania danych
funkcje przetwarzające muszą parsować dokument za każdym razem szybsze przetwarzanie wartości przez funkcje
dodawanie danych jest szybkie dodawanie danych wolniejsze (konieczne pojedyncze parsowanie podczas wprowadzania danych)
zachowuje nieznaczące spacje nie zachowuje spacji
zachowuje kolejność kluczy nie zachowuje ich kolejności
zachowuje wszystkie wartości występujące z tym samym kluczem jeśli jest wiele kluczy, zachowuje ostatnią podaną wartość

Przykład

Załóżmy, że w bazie danych przechowuję zdarzenia (w tabeli events) pochodzące z różnych źródeł: z aplikacji działającej na serwerze, z twittera, z serwisu googla.

tabela events

Każde z nich (są one przechowywane w tabeli sources) generuje zdarzenia w innym formacie, zachowując jedynie wartość userid taką samą w każdym źródle, co pozwoli na skorelowanie zdarzeń pochodzących z różnych źródeł:

tabela sources

Przykładowe dane przygotowałam w sposób, który sugeruje, że istnieje trzech użytkowników (o identyfikatorach będących liczbami), którzy wykonują pewne akcje w interfejsie aplikacji (źródło server), i mniej więcej w tym samym czasie rozpoczynają odsłuchiwanie muzyki (źródło nas) oraz wyszukiwanie haseł w internecie (źródło google bot).

Wyszukiwanie na podstawie identyfikatora użytkownika

Jak wypisać zdarzenia, które dotyczą użytkownika o identyfikatorze 12? Niezależnie od źródła zdarzeń, każde zdarzenie zawiera klucz userrid w obiekcie JSON na najwyższym poziomie.

Do wyciągnięcia danych użytkownika 12 w klauzuli WHERE używam operatora ->> (zwracającego tekst). Operator -> zwraca jsonb, a ja nie bardzo wiem jak mogę porównać jsonb z innym typem danych.

wyszukanie po kluczu w obiekcie json

Wyszukanie i sortowanie po czasie

Znacznik czasu, czyli “timestamp” zdarzenia jest częścią danych każdego wygenerowanego zdarzenia, jednak różne źródła umieszczajągo w różnych miejscach swojego schematu:

 • źródła 2 (nas) i 3 (google bot) umieszczają timestamp w kluczu “ts” na najwyższym poziomie, obok “user_id”
 • źródło 1 (server) umieszcza timestamp również pod kluczem “ts”, jednak poziom głębiej, wewnątrz obiektu “action”

Do wyszukania znacznika czasu użyję operatora #>>, pozwalającego na podanie “ścieżki” do obiektu w postaci tablicy elementów, które są kolejnymmi kluczami bądź indeksami prowadzącymi do szukanej wartości. I tak:

 • dla źródła 2 i 3 wystarczy ścieżka {'ts'}
 • a dla źródła 1 będzie to {'action', 'ts'}

Aby postgres “wiedział”, że napis {'action', 'ts'} oznacza tablicę tekstów, muszę zrzutować wartość otrzymaną w instrukcji CASE na text[]. Aby zaś móc posortować znaczniki, wyciągnięty tekst rzutuję na timestamptz. Dlatego właśnie używam operatora #>>, który zwraca tekst, a nie operatora #> który daje jsonb (bo z jakiegoś powodu postgres nie chciał rzutować jsonb na timestamptz).

wyszukanie po liście identyfikatorów w obiekcie json

Wyszukiwanie z użyciem jsonpath

Innym sposobem wskazania ścieżki jest użycie specjalnie w tym celu stworzonego typu danych jakim jest jsonpath. Zadanie wyszukania znaczników czasu zdarzenia można zrealizować przez podanie odpowiedniej ścieżki do funkcji jsonb_path_query(jsonb, jspnpath) która zwraca zbiór wartości jsonb (w szczególności jednoelementowy).

Tutaj znów trzeba rozróżnić typ źródła i wybrać odpowiedni jsonpath:

 • dla źródła 2 i 3 $.ts
 • a dla źródła 1 będzie to $.action.ts
wyszukanie przy użyciu jsonpath w obiekcie json

Optymalizacja

Oczywiście używanie przy każdym zapytaniu instrukcji CASE jest dość karkołomne, ponieważ w przypadku dodania nowego źródła zdarzeń może się okazać, że znaczniki czasu są umieszczone w innym miejscu schematu json. Aktualizacja wszystkich zapytań nie jest tym, czym chcemy się zajmować. Dlatego znacznie wygodniej jest przechowywać ścieżki jsonpath jako część danych tabeli sources, na przykład:

wyszukanie przy użyciu jsonpath w obiekcie json bez CASE

Generowanie danych

Spróbuję powiększyć trochę tabelę events: wygeneruję sztuczne dane dla źródła 1 (server):

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
insert into events(body, src_id) 
 select json_build_object(
  'action', 
  json_build_object('ts', ts,'click_pos', click_pos), 
  'userid', 
  b.userid) body,
  1 src_id
 from (
  select 
   s.t ts,
   array [ round(random() * 1600)::int4, 
      round(random() * 1200)::int4 ] click_pos,
   round(random() * 100)::int userid
  from (
   select generate_series(
    '2012-02-12':: timestamptz, 
    '2013-01-23'::timestamptz, 
    ((random() * 20.0)::text ||' minutes')::interval) as t) s
  )b;

Ponad 60 tysięcy wierszy wstawianych do tabeli zajęło prawie 3 sekundy, ale to stało się już po utworzeniu indeksu na kolumnie body, więc aktualizacja indeksu pewnie zajęła trochę czasu.

1
2
INSERT 0 62985
Query returned successfully in 2 secs 740 msec.

Dla ciekawości, po usunięciu indeksu:

1
2
3
delete from events where src_id=1;
select * from events;
drop index ginbody;

wstawienie ponaddwukrotnej liczby wierszy trwa niecałe dwie sekundy:

1
2
3
INSERT 0 113379

Query returned successfully in 1 secs 876 msec.

Różna liczba wygenerowanych wierszy wynika oczywiście z faktu, że generuję timestampy między dwoma datami z losowym krokiem - jeśli wartości kroku są mniejsze, w rezultacie powstaje więcej wierszy.

Wygenerowane dane

Tak wyglądają wygenerowane dane. Ich kształt jest taki sam jak dla przykładowych danych, które wymyśliłam dla źródła 1 na początku przykładu:

generowanie losowych danych

Indeksy

Postgres pozwala na utworzenie kilku typów indeksu na tabelach typu jsonb.

GIN index

GINGeneralized inverted index stosuje się do indeksownania obiektów o złożonej strukturze. Został zaprojektowany tak, aby obłsugiwać zapytania o wartości znajdujące się wewnątrz złożonego obiektu. Ten indeks ma dwa tryby działania:

 • jsonb_ops (tryb domyślny) indeksuje każdy klucz i wartość w złożonym obiekcie i pozwala na użycie następujących operatorów: ?, ?|, ?&, @>, @@, @?
 • jsonb_pathops - indeksuje tylko wartości pewnego określonego elementu obiektu i pozwala na użycie operatorów: @>, @@, @?

Składniowo utworzenie indeksu (domyślnego) wygląda tak:

1
CREATE INDEX userginidx ON events USING gin (body);

Wyszukiwanie bez indeksu

Jaki jest przewidywany przez planner czas wykonania prostego zapytania o dane użytkownika o id = 12?

1
2
select * from events
where body @> '{"userid": 12}'

Oto analiza czasu wykonania powyższego zapytania w sytuacji, gdy nie ma założonego indeksu. “Sequential scan” w analizie pokazanej przez planner oznacza konieczność przejrzenia wszystkich wierszy. Wyszukanie wierszy dla określonego użytkownika trwa 85.9ms:

wyszukiwanie bez indeksu

Wyszukanie po utworzeniu indeksu typu GIN

Po utworzeniu indeksu (“bitmap heap scan” oznacza użycie indeksu) czas spada do 3.1ms:

wyszukiwanie z indeksem gin

Oznacza to, że… jedna chwilka:

1
2
3
4
5
6
7
8
bc 1.07.1
Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006, 2008, 2012-2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type `warranty'. 
85.9-3.1
82.8
last/85.9
.96391152502910360884

Indeks poprawił czas wykonania o 96% !.

Taka różnica może mieć znaczenie, prawda?

Źródła: Using JSONB, JSONB type perf

Zakończenie

Na dziś to wszystko. O pozostałych typach indeksów zainteresowany czytelnik poczyta już sobie sam 😂

Za chwilę przyjedzie kurier z jedzeniem, więc zamykam laptopa.

Do następnego razu!


Ten wpis jest częścią serii sql.

Wszystkie wpisy w tej serii: