Spis treści

Gabinet dentystyczny - diagram

Dziś kilka słów o tym, jaki jest status “Gabinetu dentystycznego” i co zamierzam jeszcze w tym programiku wprowadzić.

Status

Obecnie

Do rysowania widocznego na powyższym rysunku diagramu używam biblioteki Raphael.

W pierwszej wersji wprowadzam minimalną interaktywność: pozwalam na wybór zęba oraz jego stanu. Koduję stany różnymi, losowo wygenerowanymi kolorami. Żadna ze zmian nie jest na razie zapisywana w bazie.

Kolejne kroki - rozszerzenie

Chcę jednak, aby możliwe było wybranie stanów zarówno dla całego zęba jak i dla jego fragmentu. Muszę więc zmienić mój model rysowania tak, aby możliwe było wybranie całego zęba a także jego fragmentu; w zależności od tego wyboru powinny być wyświetlane odpowiednie stany.

Chcę też, aby kolory oznaczające różne stany były zapisane w bazie danych. Umożliwi to późniejsze:

  • dodawanie nowych stanów
  • wybieranie koloru, jakim będa reprezentowanie na diagramie
  • … a w przyszłości również wybór kształtu (ścieżka svg?) lub wzoru (pattern svg?)

Plany na później - dalszy rozwój

Dobrze by było zaprojektować również (choć niekoniecznie implementować w prototypie):

  • operację “undo” pozwalającą cofać zmiany na diagramie (np. po przypadkowym kliknięciu)
  • algorytm wyznaczający listę zmian między stanem w bazie a stanem na stronie (i wywyłanie do serwera jedynie rzeczywistej różnicy stanów a nie serii zmian)