Spis treści

Minikurs Efektywności - tożsamość, cele, ćwiczenia

Zapraszam Cię na Minikurs Efektywności. Porozmawiamy chwilę o Twojej tożsamości, zastanowisz się nad swoimi celami, a ja zaproponuję Ci kilka prostych ćwiczeń, których zadaniem jest utrzymanie Cię “w procesie”. Zapraszam!

Drogowskaz Efektywności

Tożsamość

Do pobrania:

Twoje działania wynikają z Twoich przekonań. Większość ludzi nie buduje tych przekonań świadomie – zwykle nabywamy je w w dzieciństwie lub pojawiają się one pod wpływem przeżywania intensywnych emocji. Są zapisane na „twardym dysku” Twojego mózgu i zawierają domyślne procedury, jakich używasz - czasem wbrew swojej woli – w trakcie swojego życia.

Cel: budowa tożsamości

Twoim zadaniem jest

 • przyjrzenie się tym przekonaniom
 • zweryfikowanie ich przydatności
 • zastąpienie nieefektywnych przekonań takimi, które pomogą Ci iść naprzód.
 • Musisz zbudować nową tożsamość. Jak to zrobić? W wielkim skrócie: udawaj, że jesteś już osobą, jaką chciałbyś być. Myśl i działaj tak, jak sądzisz, że taka osoba działa i myśli. Użyj zasady “fake it till you make it”.

Efektywne przekonania

Jak zdefiniować „przekonania, które pomogą iść naprzód”? Budowanie tych przekonań polega na

 • ustaleniu, kim chcesz być i co chcesz osiągnąć
 • zdefiniowaniu swojej osobistej hierarchii wartości
 • planowaniu działań, projektów, decyzji w taki sposób, jak byś już tą osobą był

Kim chcesz być?

Zadanie 1. Ćwiczenie tożsamości

Wyobraź sobie osobę, którą chciałbyś być:

 • Jak wyglądasz? Jak wygląda Twoje ciało?
 • Jak wygląda twój dzień?
 • Co sprawa ci radość?
 • Jakich obowiązków się podejmujesz?
 • Z jakimi problemami się zmagasz?
 • Z kim i kiedy się spotykasz?
 • Jak wygląda Twój kalendarz, szafa, mieszkanie, stan konta, stan umysłu, zdrowie?

Teraz zastanów się: Czym różni się to, co teraz robisz i myślisz od tego, co robiłbyś, gdybyś był tą osobą?

Narzędzie 1. Codzienny przegląd siebie

Przeznacz rano pięć minut, aby odpowiedzieć sobie – codziennie, na nowo – na poniższe pytania. To ćwiczenie skieruje Twoją uwagę w odpowiednią stronę – zmotywuje Cię do działania, pokaże kierunek i pomoże w uczynieniu kolejnego kroku w dobrym kierunnku.

Codzienny przegląd siebie jest starożytną stoicką praktyką medytacyjną, którą poznałam wiele lat temu i od wielu lat z powodzeniem stosuję.

Oto pytania do przeglądu:

 • Kim jestem?
 • Dokąd zmierzam?
 • Co jest dla mnie ważne?
 • Jak mam zmienić swoje życie, aby osiągnąć to, co jest dla mnie ważne?
 • Co mogę zrobić w tej sprawie już dzisiaj?

Osobista hierarchia wartości

Zasada jest prosta: to, co u góry, jest ważniejsze niż to, co jest na dole. W ten sposób powinienieś wybierać to, co będziesz robić – przez porównynanie wartości, jakie twoje działanie będzie realizować.

Wybieranie działań przez pryzmat Twoich wartości sprawi, że w dłuższej perspektywie Twoje działania będą się same „kalibrować” w stronę obranego celu.

Jeśli dwie wartości są na tym samym poziomie ważności, wybierz losowo (i nie oglądaj się za siebie).

Zadanie 2. Lista Wartości

Wypisz na kartce pięć swoich najwyższych wartości w życiu. Możesz wypisać dziesięć albo posortować przykładowe w kolejności od najbardziej istotnych – w tym zadaniu ważna jest Twoja refleksja.

Uwaga! Nie wpadnij w pułapkę powinności – nie wybieraj wartości dlatego, że sądzisz lub czujesz, że powinieneś się tą wartością kierować (zinternalizowany przymus zewnętrzny). Wybierz te, które są naprawdę Twoje, chcesz do nich dążyć, są ważne.

Więcej na temat tego, czym są wartości oraz jakie przykładowe wartości w ogóle można realizować, znajdziesz na przykład w poniższych artykulach:

Zadanie 3. Działanie zgodne z wartościami

Zastanów się nad swoim celem - tym, co chcesz osiągnąć, nad ostatecznym, końcowym rezultatem Twoich działań, do którego chcesz dojść (może to być również cel pośredni, czyli taki, który jest konieczny do osiągnięcia celu ostatecznego).

Do każdej z pięciu najważniejszych wartości wypisz trzy działania, które jednocześnie:

 • realizują daną wartość
 • zbliżają Cię do Twojego celu

Jeśli czujesz opór, mentalne tarcie, niewygodę - zobacz, czy to, co jest Twoim celem nie jest przypadkiem sprzeczne z Twoimi wartościami.

 • Jeśli tak się zdarzy, zrewiduj cele bądź przebuduj listę z wartościami
 • Jeśli budzi się w Tobie myśl negatywna, podważająca Twoją zdolność/możliwość dotarcia do celu, zatrzymaj się na chwilę i zobacz, jakie posiadasz wewnętrzne przekonanie, które tak negatywnie “mówi” w Twojej głowie.
 • Pamiętaj, że negtywne gadanie można - przy pomocy treningu mentalnego - zastąpić gadaniem pozytywnym. Tak, wymaga to czasu, jest żmudne, ale to część procesu.

Narzędzie 2. Lista wartości i lista celów

Obydwie listy - wartości i celów - stanowią narzędzie w procesie efektywnego życia. Używaj tego narzędzia w dowolny sposób. Osobiście polecam Ci dwa:

 • przeglądaj swoje wartości i cele codziennie przed snem oraz po wstaniu z łóżka
 • noś obydwie listy przy sobie (w telefonie czy notesie); czytaj je często (jeśli jesteś bardziej “wizulany”), np. w kolejce, korku, poczekalni) albo nawet naucz się ich na pamięć (jeśli jesteś bardziej “słuchowcem”)

Działania

Teraz zaplanujemy konkretne działania, które podejmiesz, żeby te cele zrealizować. Działania będziesz definiować w tych perspektywach:

 • wieloletniej (trzy lub pięć lat)
 • kwartalnej
 • tygodniowej

Korzystając z Planera Efektywności wykonasz teraz kolejne zadanie.

Zadanie 4. Wypełnienie Planera Efektywności

 1. Wypełnij Planer:
  • trzema najważniejszymi celami, jakie chcesz osiągnąć w powyższych perspektywach (możesz dodać więcej perspektyw, np. dzienną, roczną czy kilka wieloletnich)
  • dodaj metryki, dzięki którym pod koniec każdego okresu będziesz mógł sprawdzić, czy jesteś na dobrej ścieżce
  • określ działania (na poziomie ogólności odpowiadającemu danej perspektywie, czyli długości okresu), które będziesz realizować
 2. Użyj swojego kalendarza, aby wpisać do niego przypomnienia.

Narzędzie 3. Kalendarz

W kalendarzu, którego używasz na co dzień

 1. ustaw sobie przypomnienia odpowiednio do perspektyw czasowych
  • przypomnienia na początku każdego roku:
   • 1 lub 2 stycznia - przegląd roczny
  • przypomienie na początku każdego kwartału:
   • 5 stycznia, 5 kwietnia, 5 lipca, 5 października - przegląd kwartalny
  • w każdym tygodniu zaplanuj przegląd
   • np. w niedzielę - w zależności od preferencji i wolnego czasu
 2. każde przypomnienie powinno mieć formę trzech pytań:
  • co się (nie)udało i dlaczego?
  • co zmienić, zastąpić, z czego zrezygnować?
  • jakie konkretne edziałania należy podjąć w kolejnym okresie?
 3. użyj pytań jako pomocy do tego, aby definiować konkretne zadania, jakich się podejmujesz w danym tygodniu
  1. użyj swojej Listy Celów oraz Listy Wartości
  2. zapisz - w kalendarzu bądź w dzienniku - jakie dokładnie zadania przed sobą stawiasz
  3. podczas codziennego przeglądu siebie sprawdzaj, co Ci pomaga, a co Ci przeszkadza w wykonaniu tych zadań
  4. szukaj sposobów na usunięcie przeszkadzaczy (rezygnuj ze spotkań, deleguj pracę, asertywnie odmawiaj, odinstaluj apliakcje zabierające uwagę i czas)
  5. zaplanuj sobie również zabawę, rozrywkę i czas wolny - wpisz je do kalendarza; zrób to dlatego, aby Twój umysł nie zablokował woli nagłym pragnieniem uwolnienia się od stresu i “pofolgowania” sobie w niezdrowy sposób; miej swoje wewnętrzne niegrzeczne dziecko pod kontrolą

Twój słownik

Używaj trzech narzędzi: przeglądu siebie, listy wartości i celów oraz kalendarza po to, aby zmusić swój umysł do ciągłego ustawiania uwagi na ważne dla Ciebie sprawy. Dzięki nim masz większe szanse trzymania się na właściwej ścieżce i trwania w procesie. Wiesz już na pewno albo z pewnością niedługo zauważysz, że owo “trwanie w procesie” jest nudne i męczące. Odkryjesz, że zadziwiająco łatwo jest “odpuścić” i nie wykonać zaplanowanego działania.

 • Czy poniosłeś porażkę?
 • Czy Drogowskaz Efektywności zawiódł?
 • Czy może to Ty jesteś zupełnie do niczego?

Nie. W Twoim słowniku nie ma takich słów, jak “porażka”, “zawieść” oraz “do niczego”:

słowo pozorne przeciwieństwo Twoje przeciwieństwo
sukces porażka lekcja życia
metoda, która działa metoda, która zawiodła metoda, którą chcę zmodyfikować tak, aby mi służyła
jestem świetny do niczego się nie nadaję jestem świetny, więc teraz popracuję nad tym obszarem…
 • przeciwieństwiem “sukcesu” nie jest “porażka” lecz “lekcja życia”
 • przeciwieństwem “metody, która działa” nie jest “metoda, która zawiodła” tylko “metoda, którą chcę zmodyfikowac tak, aby mi służyła”
 • przeciwieństwem “jestem świetny” nie jest “jestem do niczego”, tylko “jestem świetny, więc teraz popracuję nad tym obszarem..”

Następny krok

W następnym odcinku nauczysz się, dlaczego przechodzisz przez “lekcje życia”, jak modyfikować metody oraz pracować nad obszarami, w których chcesz odnieść sukces.


Ten wpis jest częścią serii Minikurs Efektywności.